Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca L13/2017.

W dniu 16 czerwca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej przy ul. Hutniczej 9 odbył się V Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Rozwijamy Skrzydła”, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne. Tematem przewodnim konkursu były Granice.

Podczas konkursu służbę pełnili członkowie Harcerskiej Służby Zabezpieczenia oraz harcerze z Próbnej Drużyny Harcerskiej w Knurowie, którzy pomagali niepełnosprawnym w poruszaniu się na terenie budynku.

Informuję, że ukazał się nowy rozkaz Komendant Hufca – L12/2017.

W dniu 2 lipca, w godzinach wieczornych nieopodal Kościoła św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie, swoje Zobowiązanie Instruktorskie złożyła dh. pwd. Paulina Król.

Dużo się dzieje w naszym hufcu – lipiec rozpoczął się kolejnym Zobowiązaniem – druhna pwd. Agata Gorszanów dołączyła do grona Instruktorów ZHP.  Życzymy druhnie Agacie odkrywania nowych pól służby i czerpania radości z harcerskich doświadczeń!

Dzisiaj wieczorem przy blasku ognia druhna pwd. Anna Pielecka złożyła Zobowiązanie Instruktorskie i dołączyła do instruktorskiego grona naszego hufca. Życzymy wszyscy sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby, gratulacje Aniu!