Aktualności

2012-02-18, autor: phm. Magdalena Bogucka HO

Kurs Przewodnikowski "Siódma tajemnica lasu"

Zespół Kadry Kształcącej zaprasza do udziału w Kursie Przewodnikowskim każdego, kto chce w przyszłości być instruktorem i pełnić funkcję instruktorską. Zapraszamy przybocznych, tych, którzy chcą zostać drużynowymi lub już prowadzą drużynę, zapraszamy osoby realizujące próby przewodnikowskie.

Warunki uczestnictwa:
- wiek 15 lat,
- otwarta próba co najmniej na stopień samarytanki/ćwika,
- uzyskanie zgody przełożonego,
- terminowe zgłoszenie za pomocą ankiety uczestnika,
- terminowe uiszczenie wpisowego – do 5.03.2012.

W uzasadnionych przypadkach Komenda Kursu może przyjąć na kurs osoby niespełniające wszystkich powyższych wymagań.

Aby ukończyć Kurs należy:
• posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z zamierzeń kursu;
• być obecnym na minimum 90% zajęć oraz odrobić zajęcia, na których było się nieobecnym;
• mieć postawę zgodną z prawem harcerskim oraz regulaminem wewnętrznym kursu, przez cały czas trwania kursu;
• zaliczyć wszystkie prace zadane przez kadrę kursu.

Kiedy?
Kurs będzie miał formę 3 biwaków, które odbędą się:
9-11.03.
23-25.03.
13-15.04.

Koszt kursu:
dla osób z hufca – 85 zł
dla osób spoza hufca – 120 zł
Zapewniamy – 3 biwaki kursowe, wyżywienie w formie obiadu, materiały programowe, atrakcje...

Na zgłoszenia oczekujemy do 29 lutego. Wypełnione ankiety, dostępne tutaj, prosimy słać na adres kształcenia ksztalcenie@gliwice.zhp.pl.

Czuwaj,
ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

ZHP