Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Aktualizacja: 12 lutego 2018 r.

Jak zacząć organizować HALiZ?

Należy zacząć od zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przygotowania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. W poradniku można znaleźć ważne terminy, procedury i wykaz potrzebnych dokumentów.

⇒PORADNIK (wersja .pdf)⇐

⇒PORADNIK (wersja .doc)⇐

 

Co należy wiedzieć?

Kolejny krok polega na poznaniu innych ważnych dokumentów, które związane są z organizacją Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

 1. Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2016 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Zimowej i Letniej 2018.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Polityka ochrony dzieci w ZHP (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016).
 4. Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 136/2016).

Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia organizacyjnego:

 1. Formularz zgłoszenia wypoczynku:
  – formularz zgłoszenia wypoczynku,
  – formularz zgłoszenia wypoczynku za granicą,
  – formularz zgłoszenia półkolonii.
 2. Formularz zapytania o niekaralność. Aby uzyskać darmowe zaświadczenie należy zgłosić się do Komendanta Hufca celem otrzymania zaświadczenia uprawniającego do zwolnienia z opłaty.

  W pozycji 11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie, należy wpisać:
  art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

 3. Raport przedobozowy.
 4. Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej.
 5. Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Warunki uczestnictwa.
 7. Umowy wolontariackie:
  – wzór,
  – wzór wypełniania,
  – przykładowy zakres obowiązków.
 8. Deklaracja opiekuna.

Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia finansowego:

 1. Plan finansowy (preliminarz).
 2. Oświadczenia o braku powiązań osób materialnie odpowiedzialnych.
 3. Zobowiązanie komendanta i kwatermistrza o odpowiedzialności materialnej.
 4. Wykaz kadry.

Dokumenty potrzebne, które należy posiadać/ prowadzić podczas trwania wypoczynku oraz które mogą być pomocne:

 1. Książka finansowa:
  – kasowa,
  – bankowa.
 2. Dziennik wychowawcy.
 3. Książka pracy podobozu.
 4. Książka pracy komendanta obozu.
 5. Karta kwalifikacyjna.
 6. Raport poobozowy.
 7. Dane do faktury.
 8. Wzory pieczątek do opisywania faktur.

Dodatkowe informacje dotyczące zatwierdzania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej można znaleźć na stronie Chorągwi Śląskiej ZHP.