Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że decyzją Zbiórki Wyborczej rejonu 1 – Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej, Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny, Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, delegatem na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP został wybrany druh phm. Patryk Rempała. W imieniu Komendy Hufca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Zbiórce.

Informuję, że ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca – L2/2017.

W trakcie ferii zimowych (16.01 do 29.01.2017) dyżury Komendy Hufca zostają odwołane. W ważnych sprawach interesanci proszeni są o kontakt mailowy i telefoniczny.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wędrowników na styczniowe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych.

  • Dzień: 30.01.2017r. – poniedziałek
  • Godzina: 18:30
  • Miejsce: Lokal Hufca – Aleja Przyjaźni 9

Chęć udziału oraz wszelkie pytania można kierować na adres: kapitula@gliwice.zhp.pl

Czuwaj!

Informuję, że Komenda Chorągwi Śląskiej w drodze internetowego głosowania, podjęła w dniu 08.01.2017r. uchwałę nr 74/VIII/2017 w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej w celu wyboru delegata na Zjazd Nadzwyczajny ZHP.