Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Minigranta 2018 Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej „NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ” edycja III.

Informuję, że na stronie Hufca pojawił się nowy poradnik dotyczący Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej oraz nowe wzory niektórych druków.

Informuję, że ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca- L1/2018.

Informuję, że w okresie ferii zimowych dyżury Komendy Hufca zostają odwołane. Wyjątkowo, w dniu 29 stycznia 2018 r. druhna Skarbnik pełnić swój dyżur będzie od godziny 17:00 do 17:50.