Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że od nowego roku harcerskiego funkcję Namiestnika Harcerskiego będzie pełnić dh. phm. Weronika Maciak.

Informuję, że w dniu 12 lipca 2018 r. dh. pwd. Paulina Król objęła funkcję Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą.

Informuję, że ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca – L11/2018.

Oficjalne ponowne otwarcie Ośrodka Harcerskiego w Łączy już 30 września. Jednak przed nami jeszcze trochę pracy, dlatego też wszystkie ręce na pokład. Instruktorów i wędrowników, którzy mają jeszcze wakacje zapraszamy do Łączy na ostatni tydzień wakacji (tj. 27 sierpnia – 2 września), pozostałych zapraszamy na weekend (31 sierpnia – 2 września).

Informuję, że na stronie został opublikowany harmonogram pracy Hufca na rok 2018/2019.

Przypominam również, że rok harcerski 2018/2019 został ustanowiony przez XIX Zjazd Hufca Rokiem Małych Grup, mając to na uwadze Komenda Hufca uznała, że celem priorytetowym wynikającym z Programu Rozwoju Hufca 2025, podczas zbliżającego się nowego roku będzie:

Drużyny i gromady są prowadzone odpowiedzialnie i zgodnie z Misją ZHP. 
W drużynach dobrze działa system małych grup. Drużynowi pracują z funkcyjnymi. Kadra wspiera rozwój swoich podopiecznych i wychowuje odpowiedzialnych oraz świadomych następców.

Zachęcam abyście planując pracę swoich gromad, drużyn, klubów, kręgów i szczepów uwzględnili tegoroczny cel, dążyli do wzmocnienia pracy małymi grupami oraz posiłkowali się przygotowanym harmonogramem.