Informacje

2015-11-10

Adres, kontakt, Informacje

Hufiec Ziemi Gliwickiej jest jednostką organizacyjną Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Zobacz także:

Adres Hufca

Hufiec Ziemi Gliwickiej
im. J. H. Dąbrowskiego
Al. Przyjaźni 9/9
skr. poczt. 66
44-100 Gliwice

Zobacz lokalizację Hufca na mapie

Dostęp do lokalu hufca:
ćw. Wojciech Kwoczak
tel. 606 628 852

Faks

GCOP, ul. Studzienna 6: 032 775 20 53

Poczta elektroniczna

biuro@gliwice.zhp.pl

Strona internetowa

http://www.gliwice.zhp.pl/starastrona

NIP

634-019-54-83

REGON

240572621

KRS

0000273051

Dane do faktur zakupu

Wszystkie faktury, zarówno te rozliczane w hufcu jak i te księgowane w drużynach, muszą być wystawiane na następującego odbiorcę:

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Gliwickiej
44-100 Gliwice
Al. Przyjaźni 9
NIP: 634-019-54-83

Konto bankowe

Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Gliwickiej
Al. Przyjaźni 9
44-100 Gliwice

ZHP