Informacje

2015-10-11

System Gratyfikacji Kadry

Odznaczeni i nagrodzeni w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej

SYSTEM ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ

1. Odznaczenia, wyróżnienia, listy i nagrody stanowią szczególną formę gratyfikacji osób zasłużonych dla rozwoju Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

2. Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek:

- List Gratulacyjny Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej,
- Tytuł „PRYK” w Konkursie Instruktorskim Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej,
- Odznaczenia „Dębowe Liście”,
- Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”,

3. Odznaczenia i wyróżnienia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej posiadają odrębne regulaminy stanowiące integralną część Systemu Odznaczeń i Wyróżnień Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

4. Komendant Hufca w porozumieniu z Komendą Hufca może wnioskować lub dokonać wszelkich starań o przyznanie:

- Odznaczeń i wyróżnień wewnątrz związkowych na różnym poziomie:
 Srebrnej Odznaki Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP,
 Złotej Odznaki Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP,
 Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa,
 Listu Gratulacyjnego Komendanta Chorągwi Śląskiej,
 Brązowego Krzyża Za Zasługi dla ZHP,
 Srebrnego Krzyża Za Zasługi dla ZHP,
 Złotego Krzyża Za Zasługi dla ZHP,
 Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi ZHP” – Laska Skautowa,
 Honorowej Srebrnej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
 Honorowej Złotej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
 List Pochwalny Naczelnika ZHP,

- Odznaczeń państwowych:
 Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
 Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
 Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 Złotego Krzyża Zasługi,
 Srebrnego Krzyża Zasługi,
 Brązowego Krzyża Zasługi.
 Krzyża Za Dzielność
 Krzyża Za Ofiarność i Odwagę,
 Orderu Orła Białego,
 Orderu Odrodzenia Polski,
 Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej przyjmuje się następującą kolejność przyznawania wyróżnień i odznaczeń dla członków ZHP:


MATERIAŁY:
[regulamin] List Gratulacyjny Komendanta Hufca
[regulamin] PRYK
[zgłoszenie kandydata] PRYK
[regulamin] "Dębowe Liście”
[regulamin] "Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”
[zgloszenie kandydata] "Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”ZHP