Instruktor – wolontariusz

Przykładowe zakresy obowiązków

Przydatne dokumenty:

Inne:

Drużynowa/y prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

  • książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego (wzór rozkazu),
  • zatwierdzony plan pracy gromady/drużyny,
  • zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • deklaracje członkowskie na przynależność do gromady/drużyny osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny.

Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP.