Identyfikacja Wizualna Hufca

Logo Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej posiada ściśle określoną skalę barw. Aby zachować powtarzalność kolorystyczną znaku zdefiniowano kolory dla kilku technik reprodukcji.

W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości odwzorowania barw, (np. reprodukowanie znaku urządzeniami biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa) stosuje się monochromatyczną wersję znaku.
Wersja achromatyczna (czarna lub biała) znaku powstaje w szczególności na potrzeby reprodukcji niebarwnych: piaskowanie, grawer, tłoczenie, druk na koszulkach itp., także faxu (czarny znak na białym tle). Znajduje również zastosowanie w przypadku reprodukcji np. w okolicznościowych wydawnictwach, gdzie stosuje się nadruk złotem bądź srebrem oraz w przypadku nadruków na przedmiotach.

Logo Hufca można wykorzystywać w trzech wersjach kolorystycznych – pełnokolorowej, białej oraz czarnej, jak również w dwóch rodzajach – z napisem oraz bez. Zasadą nadrzędną przy wyborze rodzaju wersji loga z lub bez napisu, jest jego czytelność. W przypadku użycia wersji z napisem „HUFIEC ZIEMI GLIWICKIEJ”, napis ten musi być łatwy do odczytu w bezproblemowy sposób.

Tło

Nadrzędną zasadą stosowania znaku na barwnym tle jest uzyskanie odpowiedniego kontrastu tak, aby uzyskać optymalną percepecję – czytelność i wyrazistość. Logo powinno być eksponowane na tłach jasnych i lekkich, które nie będą zaburzały percepcji znaku. Na tłach niejednolitych należy eksponować logo stosując białą aplę.

Nie wolno

  • usuwać, zmieniać proporcji lub umieszczać któregokolwiek z elementów logotypu
  • zmieniać kolorystyki całego logo, bądź pojedynczego elementu
  • deformować kształtu, perspektywy, obracać logo, używać jego odbicia lustrzanego itp.
  • stosować cienia pod znakiem, dodawać konturu itp.
  • ingerować w typografię: w jej formę, położenie, kolorystykę itp.

Wszelkie odstępstwa od powyższych wytycznych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Komendy Hufca.

Logo

KOLOROWECZARNEBIAŁE
.png.png.png

Identyfikator

KOLOROWECZARNEBIAŁE
.png.png.png
 
ZIELONY NIEBIESKI BIAŁY 
.png.png.png