Zespół programowy

Osoba odpowiedzialna za program w Hufcu:

  • phm. Alicja Janicka HR
  • alicja.janicka@gliwice.zhp.pl