Decyzja Komendanta Hufca i Skarbnika Hufca z dnia 2015-11-03 w sprawie przeprowadzania akcji zarobkowych w ramach zbiórek publicznych