Decyzja Komendanta Hufca z dnia 2020-10-19 w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Zimowej 2021