Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2021 z dnia 24 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Szefa Biura Komendy Hufca.