Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków Komendanta Ośrodka Harcerskiego Łącza.