Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/2021 w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej 2021.