Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2021 w sprawie uchylenia decyzji Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2021 w sprawie zwołania XXI Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej