Uchwała Komendy Hufca nr 18/2016 z dnia 2016-09-27 w sprawie kolonii zuchowej 23 Świdnickiej Gromady Zuchowej Leśne Duszki