Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 11/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały XX Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 52/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.