Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków zespołów instruktorskich na rok 2020.