Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 25/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie podziału środków finansowych i majątku Gliwickiego Szczepu „Twierdza” im. Orląt Lwowskich.