Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków zespołów instruktorskich na rok 2021.