Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 7/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zwołania XXI Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Ziemi Gliwickiej.