Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji budżetu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za I kwartał 2021 r.