Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 9/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia cen wyjazdów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2021 r.