Uchwały Komisji Rewizyjnej

Data Uchwała
22.01.2020 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XX/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2020
22.01.2020 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/XX/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałego współpracownika KRH
25.08.2019 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 1/XX/2019 z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu pracy KRH w 2019 roku
17.07.2019 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 3/XIX/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie oceny pracy członków Komendy Hufca oraz wniosków w sprawie absolutorium
17.07.2019 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 2/XIX/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności KRH
17.07.2019 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XIX/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2019
24.03.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 4/XVIII/2018 z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji stałego współpracownika KRH
12.02.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/XVIII/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2018
12.02.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/XVIII/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian osobowych w KRH
08.01.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XVIII/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania stałego współpracownika KRH
26.02.2017 Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 3/XVII/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na rok 2017