Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/XVIII/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2018