Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 4/XVIII/2018 z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji stałego współpracownika KRH