Instruktor – wolontariusz

Przykładowe zakresy obowiązków

Przydatne dokumenty:

Inne:

Drużynowa/y prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

 • książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego (wzór rozkazu),
 • zatwierdzony plan pracy gromady/drużyny,
 • zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • deklaracje członkowskie na przynależność do gromady/drużyny osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny.

Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP.

Wytyczne do planów pracy podstawowych jednostek organizacyjnych…

Plan pracy musi zawierać:

 • obszar działania jednostki (numer i adres szkoły), dzień i godzina zbiórek, charakterystyka drużyny (metodyka, jak długo działa, żeńska/męska)
 • charakterystyka kadry (imiona, nazwiska, doświadczenie),
 • rozwój kadry i praca z kadrą –  w jaki sposób jest planowany rozwój i kształcenie kadry w ciągu roku (uwzględnienie również zastępowych)
 • obrzędowość drużyny,
 • analiza sytuacji (np. SWOT, LUKA, itp.)
 • cele i zamierzenia
 • harmonogram
 • spis sprzętu (jako załącznik) Arkusz-spisu-z-natury