Instruktor – wolontariusz

Przykładowe zakresy obowiązków

Przydatne dokumenty:

Inne:

Drużynowa/y prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

 • książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego (wzór rozkazu),
 • zatwierdzony plan pracy gromady/drużyny,
 • zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • deklaracje członkowskie na przynależność do gromady/drużyny osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny.

Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP.

Wytyczne do planów pracy podstawowych jednostek organizacyjnych…

Plan pracy musi zawierać:

 1. obszar działania jednostki (numer i adres szkoły),
 2. charakterystyka kadry (m. in. imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów oraz adresy mailowe kadry drużyny, uprawienia, doświadczenie),
 3. charakterystyka drużyna (metodyka, jak długo działa, żeńska/męska) oraz charakterystyka członków jednostki,
 4. obrzędowość drużyny,
 5. co się udało, a co nie w ubiegłym roku harcerskim?
 6. cele i zamierzenia,
 7. harmonogram (z uwzględnieniem form i instrumentów metodycznych).