Identyfikacja Wizualna Hufca

Logo Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej posiada ściśle określoną skalę barw. Aby zachować powtarzalność kolorystyczną znaku zdefiniowano kolory dla kilku technik reprodukcji.

W sytuacjach, gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości odwzorowania barw, (np. reprodukowanie znaku urządzeniami biurowymi typu: kserokopiarka, drukarka biurowa) stosuje się monochromatyczną wersję znaku.
Wersja achromatyczna (czarna lub biała) znaku powstaje w szczególności na potrzeby reprodukcji niebarwnych: piaskowanie, grawer, tłoczenie, druk na koszulkach itp., także faxu (czarny znak na białym tle). Znajduje również zastosowanie w przypadku reprodukcji np. w okolicznościowych wydawnictwach, gdzie stosuje się nadruk złotem bądź srebrem oraz w przypadku nadruków na przedmiotach.

Logo Hufca można wykorzystywać w trzech wersjach kolorystycznych – pełnokolorowej, białej oraz czarnej, jak również w dwóch rodzajach – z napisem oraz bez. Zasadą nadrzędną przy wyborze rodzaju wersji loga z lub bez napisu, jest jego czytelność. W przypadku użycia wersji z napisem „HUFIEC ZIEMI GLIWICKIEJ”, napis ten musi być łatwy do odczytu w bezproblemowy sposób.

Tło

Nadrzędną zasadą stosowania znaku na barwnym tle jest uzyskanie odpowiedniego kontrastu tak, aby uzyskać optymalną percepecję – czytelność i wyrazistość. Logo powinno być eksponowane na tłach jasnych i lekkich, które nie będą zaburzały percepcji znaku. Na tłach niejednolitych należy eksponować logo stosując białą aplę.

Nie wolno

  • usuwać, zmieniać proporcji lub umieszczać któregokolwiek z elementów logotypu
  • zmieniać kolorystyki całego logo, bądź pojedynczego elementu
  • deformować kształtu, perspektywy, obracać logo, używać jego odbicia lustrzanego itp.
  • stosować cienia pod znakiem, dodawać konturu itp.
  • ingerować w typografię: w jej formę, położenie, kolorystykę itp.

Wszelkie odstępstwa od powyższych wytycznych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Komendy Hufca.

Logo

KOLOROWE CZARNE BIAŁE
.png .png .png

Identyfikator

KOLOROWE CZARNE BIAŁE
.png .png .png
 
ZIELONY  NIEBIESKI  BIAŁY 
.png .png .png