Jak zrealizować projekt

Czym jest projekt?
Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Projektem jest np. gra, festiwal, rajd itp.

Niniejsze zasady dotyczą wszystkich przedsięwzięć dających się wyodrębnić z planu pracy jednostki lub zespołu, a realizowanych na szczeblu Hufca przez jednostki organizacyjne, zespoły zadaniowe lub zespoły Hufca.

Uchwała Komendy Hufca nr 12/2016 z dnia 2016-04-26 w sprawie zatwierdzenia zasad zarządzania projektami.

  1. ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  2. KARTA PROJEKTU – PDF
  3. KARTA PROJEKTU – DOC (edytowalna)
  4. KARTA PROJEKTU – WZÓR WYPEŁNIENIA