Szczepy

Szczep jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP. Celami działania szczepu są:

  1. zapewnienie ciągu wychowawczego,
  2. utrzymanie i wspieranie rozwoju kadry,
  3. wspieranie działalności jednostek wchodzących w skład szczepu.

Dokumenty

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn:

  1. Instrukcja szczepu i zwiazku-drużyn.
  2. Zobowiazanie do prowadzenia szczepu.

Szczepowe wytyczne.

Wytyczne zostały przygotowane dla komendantów, komend, rad szczepów celem zdiagnozowania sytuacji w szczepie. Materiał ma na celu pomóc w sprawnej i efektywnej ewaluacji pracy szczepu.

  1. Obszar: praca z kadrą.
  2. Obszar: program.
  3. Obszar: zarządzanie.
  4. Obszar: wizerunek.
  5. Obszar: finanse i majątek.