Wyjazdy – biwaki, rajdy, wycieczki – jak zatwierdzić?

Biwak jest formą wypoczynku dzieci i młodzieży trwającą od 2 do 5 dni organizowaną jako pobyt stały lub wędrowny. Przepisy poniższego regulaminu dotyczące biwaków stosuje się także do rajdów oraz innych imprez i wyjazdów.

Wycieczka jest to każda zorganizowana jednodniowa forma wypoczynku dzieci i młodzieży poza obszarem Hufca lub poza zwykłym miejscem zbiórek.

Wszelkie formy wyjazdowe muszą być każdorazowo zatwierdzane w Komendzie Hufca przez uprawnioną osobę (w tym momencie jest to Szefowa Biura Hufca – phm. Antonina Mrzygłód). Polecamy również, przed zatwierdzeniem biwaku, na co najmniej 3 dni przed ostatecznym terminem jego zatwierdzenia, przesłać drogą mailową do właściwej osoby dokumentów w celu wcześniejszej weryfikacji i ewentualnego wskazania błędów.

Szczegółowe informacje znajdziecie w dokumencie: ZASADY ZATWIERDZANIA I ROZLICZANIA BIWAKÓW, RAJDÓW WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ. Przed przygotowaniem dokumentów do zatwierdzenia należy zapoznać się z powyższymi zasadami. Ponadto, przypominamy, że Kadra wyjazdu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentem: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

Podczas wszystkich form wyjazdowych Komendant wyjazdu zobowiązany jest do posiadania od wszystkich:

 • niepełnoletnich uczestników wyjazdu – ZGÓD RODZICÓW/OPIEKUNÓW (wzór nr 6) .DOCX / .PDF
 • pełnoletnich uczestników wyjazdu – DEKLARACJI UCZESTNICTWA (wzór nr 7) .DOCX / .PDF

Gdzie znajdę informację o ubezpieczeniu NNW?

STREFA DRUŻYNOWEGO -> MATERIAŁY DLA DRUŻYNOWYCH -> UBEZPIECZENIE NNW

Jak zatwierdzić biwak?

 1. na co najmniej 10 dni przed wyjazdem należy:
 2. na co najmniej 3 dni przed wyjazdem w Komendzie Hufca (w wersji papierowej) należy:

Jak zatwierdzić wycieczkę?

Na co najmniej 3 dni przed wyjazdem w Komendzie Hufca (w wersji papierowej lub elektronicznej) należy przedstawić FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYCIECZKI (wzór nr 14) oraz LISTĘ UCZESTNIKÓW (wzór nr 4). Przypominamy również, że aby wycieczka została zatwierdzona, wszyscy jej uczestnicy muszą być wprowadzeni do Ewidencji ZHP oraz muszą posiadać opłacone składki.

Jak rozliczyć wyjazd?

 1. Wszystkie wyjazdy rozliczane są u Skarbnika Hufca lub wyznaczonej przez niego osoby
 2. Wyjazd należy rozliczyć do końca bieżącego miesiąca, a ponadto nie później niż przypada termin zatwierdzenia kolejnego biwaku
 3. W przypadku kiedy wyjazd odbywa się na przełomie dwóch miesięcy, należy uzgodnić termin rozliczenia wyjazdu ze Skarbnikiem Hufca w momencie zatwierdzenia
 4. W celu rozliczenia wyjazdu należy przedstawić następujące dokumenty:
 5. dokumentacja źródłowa:

Jak zatwierdzić wyjazd wg. procedury specjalnej?

Specjalny tryb zatwierdzania imprez przewidziany jest przede wszystkim dla wyjazdów ogólnohufowych, w których berze udział znacząco większa liczba osób niż w przypadku tradycyjnego biwaku lub rajdu.

 1. na co najmniej 20 dni przed wyjazdem należy:
 2. na co najmniej 3 dni przed wyjazdem w Komendzie Hufca (w wersji papierowej) należy:
 3. Przypominamy, że Komendant wyjazdu zobowiązany jest do posiadania podczas wyjazdu wszystkich DEKLARACJI OPIEKUNÓW (wzór nr 11).