Namiestnictwo Starszoharcerskie

Namiestnik Starszoharcerski
hm. Ewa Seweryn HR

mail.: ewa.seweryn@zhp.net.pl

Kontakt w sprawie:

  • Zatwierdzania planów pracy jednostek starszoharcerskich
  • Zatwierdzania programów biwaków i wycieczek jednostek starszoharcerskich
  • Wystawienia opinii bezpośredniego przełożonego dla drużynowych starszoharcerskich
  • Zapotrzebowania kształceniowego kadry starszoharcerskiej
  • Organizacji wspólnych wydarzeń namiestnictwa starszoharcerskiego
  • Realizacji prób na stopnie instruktorskie z zadaniami w obszarze metodyki starszoharcerskiej
  • Pozyskania informacji dotyczących metodyki starszoharcerskiej
  • Wizytacji zbiórek, wyjazdów oraz wydarzeń metodyki starszoharcerskiej
  • Bieżących pytań i problemów związanych z działalnością w drużynie

Materiały:


Byli namiestnicy starszoharcerscy:

pwd. Klaudia Kotowicz (2019-2020)
phm. Łukasz Jurkiewicz (2018-2019)
pwd. Paweł Kłusek (2011-2014)
phm. Magdalena Kłusek (2009-2011)
phm. Adam Dersiewicz (2008-2009)
pwd. Paweł Małek (2008)
phm. Marta Janczewska (2006-2007)
phm. Witold Studziński (1999-2003)
phm. Sebastian Błażkiewicz (1999)