Kapituła Naramiennika Wędrowniczego

Skład Kapituły

 • pwd. Klaudia Kotowicz HR – przewodnicząca
 • pwd. Zofia Młotkowska HO
 • pwd. Aleksandra Zapart HO
 • pwd. Dawid Warzecha HO

Terminy

29.09.2020 (wtorek)
30.10.2020 (piatek)
27.11.2020 (piątek)
11.12.2020 (piątek)
8.01.2021 (piątek)
19.02.2021 (piątek)
26.03.2021 (piątek)
23.04.2021 (piątek)
9.05.2021 (niedziela)

Do pobrania

Kiedy odwiedzić Kapitułę Naramiennika Wędrowniczego?

 • Jeśli chcesz porozmawiać z Kapitułą.
 • Jeśli chcesz otworzyć próbę wędrowniczą.
 • Jeśli nie potrafisz znaleźć opiekuna próby, a chcesz ją realizować.
 • Jeśli masz problem z rozpisaniem próby i chcesz skonsultować próbę z Kapitułą.
 • Jeśli jesteś opiekunem i nie wiesz jak pracować z podopiecznym lub potrzebujesz pomocy.
 • Jeśli jesteś członkiem kapituły środowiskowej i chcesz porozmawiać o działaniu swojej kapituły.
 • Jeśli chcesz przenieść próbę.
 • Jeśli chcesz zaliczyć zadanie na próbie.
 • Jeśli chcesz zmienić zadanie na próbie.
 • Jeśli chcesz zamknąć próbę wędrowniczą.

Informacje dotyczące realizacji Próby Wędrowniczej

Otworzyć próbę może osoba, która:

 • Ma ukończone 16 lat (lub bezpośredni przełożony wyraził zgodę na realizację próby),
 • jest członkiem ZHP i ma opłacone składki
  oraz
 • rozpisała wraz z opiekunem próbę,
 • uzyskała zgodę bezpośredniego przełożonego,
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Opiekun próby musi:

 • mieć ukończoną próbę wędrowniczą
 • mieć co najmniej otwartą próbą na stopień Harcerza Orlego,
 • być członkiem ZHP i mieć opłacone składki.
  Opiekun powinien ukończyć warsztaty opiekunów prób wędrowniczych lub kurs drużynowych wędrowniczych.

Kiedy na posiedzenie Kapituły przyjść z opiekunem?
Najlepiej na każde posiedzenie przyjść z opiekunem. Najważniejsze, żeby opiekun był obecny podczas otwarcia i zamknięcia próby.

Próba powinna trwać do 6 miesięcy.

Program próby powinien uwzględnić:

 • zainteresowania osoby zdobywającej stopień,
 • role społeczne osoby zdobywającej stopień,
 • rozwój zalet i niwelację wad osoby zdobywającej stopień,
 • plany osoby realizującej próbę,
 • wszystkie sfery wędrowniczej pracy,
 • działanie w zespole rówieśniczym (wędrowniczym),
 • wymagania próby.

Jakie dokumenty zabrać na otwarcie próby?

 • Program próby w trzech kopiach.
 • Zgodę bezpośredniego przełożonego.

Zamknąć próbę może osoba, która:

 • zrealizowała próbę,
 • przygotowała sprawozdanie z przebiegu próby,
 • uzyskała opinię szefa zespołu wędrowniczego, w którym działa
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Jakie dokumenty zabrać na zamknięcie próby?

 • Program próby z podpisanymi zadaniami.
 • Sprawozdanie z przebiegu próby.
 • Materiały wypracowanie podczas próby.
 • Opinię szefa zespołu wędrowniczego, w którym działasz.