Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład Kapituły

 • phm. Klaudia Kotowicz HR – przewodnicząca

Terminy

01.10.2020 (czwartek)
31.10.2020 (sobota)
19.11.2020 (czwartek)
3.12.2020 (czwartek)
16.01.2021 (sobota)
20.02.2021 (sobota)
18.03.2021 (czwartek)
17.04.2021 (sobota)
6.05.2021 (czwartek)

 

Do pobrania

Kiedy odwiedzić Kapitułę Stopnie Wędrowniczych?

 • Jeśli chcesz porozmawiać z Kapitułą.
 • Jeśli chcesz otworzyć próbę na stopień wędrowniczy.
 • Jeśli nie potrafisz znaleźć opiekuna próby, a chcesz ją realizować.
 • Jeśli masz problem z rozpisaniem próby i chcesz skonsultować próbę z Kapitułą.
 • Jeśli jesteś opiekunem i nie wiesz jak pracować z podopiecznym lub potrzebujesz pomocy.
 • Jeśli jesteś członkiem kapituły środowiskowej i chcesz porozmawiać o działaniu swojej kapituły.
 • Jeśli chcesz przenieść próbę.
 • Jeśli chcesz zaliczyć zadanie na próbie.
 • Jeśli chcesz zmienić zadanie na próbie.
 • Jeśli chcesz zamknąć próbę na stopień wędrowniczy.

Informacje dotyczące realizacji próby na stopień Harcerza Orlego

Otworzyć próbę może osoba, która:

 • zrealizowała próbę wędrowniczą i otrzymała naramiennik wędrowniczy,
 • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny wędrowniczej lub zespołu wędrowniczego,
 • jest członkiem ZHP i ma opłacone składki
  oraz
 • rozpisała wraz z opiekunem próbę,
 • przygotowała wniosku o otwarcie próby,
 • uzyskała zgodę bezpośredniego przełożonego,
 • uzyskała opinią szefa zespołu wędrowniczego, w którym działa
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Opiekun próby musi:

 • posiadać stopień Harcerza Orlego lub Harcerza Rzeczpospolitej lub być instruktorem,
 • być członkiem ZHP i mieć opłacone składki.
  Opiekun powinien ukończyć warsztaty opiekunów prób na stopnie wędrownicze lub kurs drużynowych wędrowniczych.

Kiedy na posiedzenie Kapituły przyjść z opiekunem?
Najlepiej na każde posiedzenie przyjść z opiekunem. Najważniejsze, żeby opiekun był obecny podczas otwarcia i zamknięcia próby.

Próba powinna trwać od 12 do 18 miesięcy.

Program próby powinien uwzględnić:

 • dążenie do osiągnięcia idei stopnia,
 • zainteresowania osoby zdobywającej stopień,
 • role społeczne osoby zdobywającej stopień,
 • rozwój zalet i niwelację wad osoby zdobywającej stopień,
 • plany osoby zdobywającej stopień,
 • wymagania na stopień.

Jakie dokumenty zabrać na otwarcie próby?

 • Program próby w trzech kopiach.
 • Wniosek o otwarcie próby.
 • Zgodę bezpośredniego przełożonego
 • Opinię szefa zespołu wędrowniczego, w którym działasz.

Zamknąć próbę może osoba, która:

 • zrealizowała próbę,
 • przygotowała sprawozdanie z przebiegu próby,
 • uzyskała opinię szefa zespołu wędrowniczego, w którym działa
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Jakie dokumenty zabrać na zamknięcie próby?

 • Program próby z podpisanymi zadaniami
 • Sprawozdanie z przebiegu próby.
 • Materiały wypracowanie podczas próby.
 • Opinię szefa zespołu wędrowniczego, w którym działasz.

Informacje dotyczące realizacji próby na stopień Harcerza Rzeczpospolitej

Otworzyć próbę może osoba, która:

 • posiada stopień Harcerza Orlego,
 • jest członkiem ZHP i ma opłacone składki
  oraz
 • rozpisała wraz z opiekunem próbę,
 • przygotowała wniosku o otwarcie próby,
 • uzyskała zgodę i opinię bezpośredniego przełożonego,
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Opiekun próby musi:

 • posiadać stopień Harcerza Rzeczpospolitej lub co najmniej podharcmistrza,
 • być członkiem ZHP i mieć opłacone składki.
  Opiekun powinien ukończyć warsztaty opiekunów prób na stopnie wędrownicze lub kurs drużynowych wędrowniczych.

Kiedy na posiedzenie Kapituły przyjść z opiekunem?
Najlepiej na każde posiedzenie przyjść z opiekunem. Najważniejsze, żeby opiekun był obecny podczas otwarcia i zamknięcia próby.

Próba powinna trwać od 12 do 24 miesięcy.

Program próby powinien uwzględnić:

 • dążenie do osiągnięcia idei stopnia,
 • zainteresowania osoby zdobywającej stopień,
 • role społeczne osoby zdobywającej stopień,
 • rozwój zalet i niwelację wad osoby zdobywającej stopień,
 • plany osoby zdobywającej stopień.

Jakie dokumenty zabrać na otwarcie próby?

 • Program próby w trzech kopiach.
 • Wniosek o otwarcie próby.
 • Zgodę bezpośredniego przełożonego.
 • Opinię bezpośredniego przełożonego.

Zamknąć próbę może osoba, która:

 • zrealizowała próbę,
 • przygotowała sprawozdanie z przebiegu próby,
 • uzyskała opinię bezpośredniego przełożonego
  i stawiła się wraz z opiekunem na posiedzenie Kapituły z całą dokumentacją.

Jakie dokumenty zabrać na zamknięcie próby?

 • Program próby z podpisanymi zadaniami.
 • Sprawozdanie z przebiegu próby.
 • Materiały wypracowanie podczas próby.
 • Opinię bezpośredniego przełożonego.