Poczet Sztandarowy

Poczet sztandarowy – asysta (najczęściej trzyosobowa), sztandaru organizacji podczas różnego rodzaju ceremonii.  Poczet sztandarowy wchodzi w skład kompanii honorowej. Podczas defilad poczet sztandarowy maszeruje za Dowódcą Kompanii Honorowej, a przed pododdziałem honorowym.

W skład Pocztu Sztandarowego Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP wchodzą:
Przewodniczący – dh Krzysztof Oksiejuk
Członek – dh Aleksandra Zapart
Członek – dh Adrian Arent
Członek – dh Emilka Kiełtyka
Członek – dh Krzysztof Wrzesień
Członek – dh Aleksandra Maciak