Zespół Kadry Kształcącej

 

 

 

 

 

 

Skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

phm. Łukasz Jurkiewicz HR
przewodniczący ZKK
BOKK nr 726/2017

hm. Michał Janerka HR
członek ZKK
BOKK nr 896/2016

phm. Ewa Seweryn HR
członek ZKK

phm. Dawid Wiater HR
członek ZKK

KONTAKT:  ksztalcenie@gliwice.zhp.pl

Harmonogram kształcenia na II półrocze 2017/2018 i rok harcerski 2018/2019

Termin Działanie Cele Odbiorcy Odpowiedzialny za zadanie
01.2018 Warsztaty opiekunów prób na stopnie wędrownicze i członków kapituł stopni wędrowniczych Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji opiekuna próby na stopnie wędrownicze i członka kapituły stopni wędrowniczych w środowiskach osoby mające możliwość pełnienia funkcji opiekunów prób na stopnie wędr., członkowie kapituł stopni wędrowniczych w środowiskach  phm. M. Janerka (ZKK), HR P. Mrzygłód (KSW)
02-04.2018 Warsztaty metodyczne 2018 Doskonalenie umiejętności działania z wybraną metodyką, budowanie swojego warsztatu pracy programowej  drużynowi i przyboczni z grup metodycznych: zuchy, harcerze i harcerze starsi, instruktorzy pwd. M. Śmieja (Z), pwd. W. Maciak (H), pwd. D. Wiater (HS)
03.2018  Szkolenie Lider+ Moduł I: Kierowanie ludźmi w praktyce. Doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą instruktorzy kierujący zespołami instruktorskimi phm. P. Rempała (Komendant Hufca)
04-05.2018 Kurs przewodnikowski Przygotowanie uczestników do bycia instruktorami ZHP wędrownicy  realizujący próbę na stopień pwd.  phm. M. Janerka
04-05.2018 Blok warsztatów przygotowawczych przed Harcerską Akcją Letnią 2018 Przygotowanie kadry środowisk do pełnienia funkcji w ramach HAL. funkcyjni na HAL 2018 phm. M. Janerka, Komenda Hufca
06.2018 Spotkanie ewaluacyjne ZKK Podsumowanie działania Zespołu w roku harcerskim 2017/2018. członkowie ZKK phm. M. Janerka
10-11.2018 Kurs drużynowych harcerskich Przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej z grupą metodyczną harcerzy. absolwenci kursów przewodni-kowskich phm. M. Janerka, phm. Ł. Jurkiewicz, pwd. W. Maciak, pwd. M. Śmieja, pwd. D. Wiater
02-04.2019 Warsztaty metodyczne 2019 Doskonalenie umiejętności działania z wybraną metodyką, budowanie swojego warsztatu pracy programowej. drużynowi i przyboczni z grup metodycznych: zuchy, harcerze i harcerze starsi, instruktorzy phm. M. Janerka
02-03.2019 Kurs przewodnikowski Przygotowanie uczestników do bycia instruktorami ZHP. wędrownicy realizujący próbę na stopień pwd. phm. M. Janerka
04.2019 Warsztaty z metodyki wędrowniczej Doskonalenie warsztatu pracy programowej i metodycznej w drużynach wędrowniczych i drużynach wielopoziomowych pracujących z wędrownikami. drużynowi drużyn wędrowniczych, wędrownicy, instruktorzy phm. M. Janerka
04-05.2019 Blok warsztatów przygotowawczych przed Harcerską Akcją Letnią 2019 Przygotowanie kadry środowisk do pełnienia funkcji w ramach HAL. funkcyjni na HAL 2019 phm. M. Janerka, Komenda Hufca
06.2019  Spotkanie ewaluacyjne ZKK Podsumowanie działania Zespołu w roku harcerskim 2018/2019, Przygotowanie planu kształcenia na rok harcerski 2019/2020. członkowie ZKK phm. M. Janerka
07-08.2019 Kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich Przygotowanie uczestników do pracy wychowawczej z grupą metodyczną odpowiednio: harcerzy i harcerzy starszych absolwenci kursów przewodni-kowskich phm. Ł. Jurkiewicz

Absolwenci kursów

Materiały