Zespół Kadry Kształcącej

 

 

 

 

 

 

Skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

phm. Michał Janerka HR
przewodniczący ZKK
BOKK nr 896/2016

phm. Łukasz Jurkiewicz HR
członek ZKK
BOKK nr 726/2017

pwd. Weronika Maciak HR
członek ZKK

pwd. Magdalena Śmieja sam.
członek ZKK

pwd. Dawid Wiater HR
członek ZKK

KONTAKT:  ksztalcenie@gliwice.zhp.pl

Harmonogram kształcenia na II półrocze 2017/2018 i rok harcerski 2018/2019

TerminDziałanieCeleOdbiorcyOdpowiedzialny za zadanie
01.2018Warsztaty opiekunów prób na stopnie wędrownicze i członków kapituł stopni wędrowniczychPrzygotowanie uczestników do pełnienia funkcji opiekuna próby na stopnie wędrownicze i członka kapituły stopni wędrowniczych w środowiskachosoby mające możliwość pełnienia funkcji opiekunów prób na stopnie wędr., członkowie kapituł stopni wędrowniczych w środowiskach phm. M. Janerka (ZKK), HR P. Mrzygłód (KSW)
02-04.2018Warsztaty metodyczne 2018Doskonalenie umiejętności działania z wybraną metodyką, budowanie swojego warsztatu pracy programowej drużynowi i przyboczni z grup metodycznych: zuchy, harcerze i harcerze starsi, instruktorzypwd. M. Śmieja (Z), pwd. W. Maciak (H), pwd. D. Wiater (HS)
03.2018 Szkolenie Lider+ Moduł I: Kierowanie ludźmi w praktyce.Doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrąinstruktorzy kierujący zespołami instruktorskimiphm. P. Rempała (Komendant Hufca)
04-05.2018Kurs przewodnikowskiPrzygotowanie uczestników do bycia instruktorami ZHPwędrownicy  realizujący próbę na stopień pwd. phm. M. Janerka
04-05.2018Blok warsztatów przygotowawczych przed Harcerską Akcją Letnią 2018Przygotowanie kadry środowisk do pełnienia funkcji w ramach HAL.funkcyjni na HAL 2018phm. M. Janerka, Komenda Hufca
06.2018Spotkanie ewaluacyjne ZKKPodsumowanie działania Zespołu w roku harcerskim 2017/2018.członkowie ZKKphm. M. Janerka
10-11.2018Kurs drużynowych harcerskichPrzygotowanie uczestników do pracy wychowawczej z grupą metodyczną harcerzy.absolwenci kursów przewodni-kowskichphm. M. Janerka, phm. Ł. Jurkiewicz, pwd. W. Maciak, pwd. M. Śmieja, pwd. D. Wiater
02-04.2019Warsztaty metodyczne 2019Doskonalenie umiejętności działania z wybraną metodyką, budowanie swojego warsztatu pracy programowej.drużynowi i przyboczni z grup metodycznych: zuchy, harcerze i harcerze starsi, instruktorzyphm. M. Janerka
02-03.2019Kurs przewodnikowskiPrzygotowanie uczestników do bycia instruktorami ZHP.wędrownicy realizujący próbę na stopień pwd.phm. M. Janerka
04.2019Warsztaty z metodyki wędrowniczejDoskonalenie warsztatu pracy programowej i metodycznej w drużynach wędrowniczych i drużynach wielopoziomowych pracujących z wędrownikami.drużynowi drużyn wędrowniczych, wędrownicy, instruktorzyphm. M. Janerka
04-05.2019Blok warsztatów przygotowawczych przed Harcerską Akcją Letnią 2019Przygotowanie kadry środowisk do pełnienia funkcji w ramach HAL.funkcyjni na HAL 2019phm. M. Janerka, Komenda Hufca
06.2019 Spotkanie ewaluacyjne ZKKPodsumowanie działania Zespołu w roku harcerskim 2018/2019, Przygotowanie planu kształcenia na rok harcerski 2019/2020.członkowie ZKKphm. M. Janerka
07-08.2019Kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskichPrzygotowanie uczestników do pracy wychowawczej z grupą metodyczną odpowiednio: harcerzy i harcerzy starszychabsolwenci kursów przewodni-kowskichphm. Ł. Jurkiewicz

Absolwenci kursów

Materiały