Przekaż 1,5% swojego podatku dla ZHP

16 lutego 2004 roku Związek Harcerstwa Polskiego został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego.

Co to oznacza?

Przede wszystkim, że istnieje możliwość wpłaty na rzecz ZHP, w tym na nasz Hufiec, kwoty będącej 1,5% podatku od osób fizycznych.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej zajmuje się wspomaganiem wychowania dzieci i młodzieży, rozwijaniem ich umiejętności i osobowości. Wychowujemy dzieci na osoby zaradne, samodzielne, potrafiące odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Zrzeszamy ponad 650 zuchów, harcerzy oraz wędrowników z Gliwic i powiatu gliwickiego. W dzisiejszych czasach do atrakcyjnej i skutecznej działalności nie wystarczy jednak profesjonalizm i wielkie zaangażowanie naszych instruktorów wolontariuszy. Potrzebne są także fundusze.

Jak przekazać 1,5% w 5 krokach?

Krok 1
Należy ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (PIT roczny).

Krok 2
Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000273051.

Krok 3
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 4
Aby pieniądze trafiły do Hufca Ziemi Gliwickiej lub konkretnej jednostki hufca (drużyna,szczep) konieczne jest wypełnienie pola „Cel szczegółowy 1,5%”. W polu tym wpisujemy:

  • Jeśli chcemy przekazać 1,5% na hufiec – H.Gliwice
  • Jeśli chcemy przekazać 1,5% na konkretną drużynę/szczep – H.Gliwice (Nazwa)

Gdzie NAZWA to nazwa drużyny/szczepu – listę naszych jednostek znajdziesz na stronie Jednostki organizacyjne.

Krok 5
Wypełniony formularz PIT należy wysyłać do Urzędu Skarbowego. Nie dołącza się do niego dokumentów poświadczających posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez ZHP, ani żadnych innych dokumentów. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę

Pozycje w pitach

Prześledźmy sobie powyższe pięć kroków na przykładzie PIT 28. Zobacz – to niezwykle proste!
W polu „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” znajdujemy pole: Numer KRS: 0000273051. Wpisujemy obliczony 1,5% kwoty po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W następnej pozycji pisujemy cel szczegółowy 1,5% np. H. GLIWICE (drużyny/szczepu). Poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof). Można także podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail.

Na co zostanie przeznaczony 1,5%?

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na następujące wydatki:

  • Dofinansowanie wyjazdów na obozy, biwaki, rajdy
  • Kupno sprzętu sportowego
  • Kupno jednolitych koszulek dla drużyn lub innych znaków identyfikujących
  • Kupno sprzętu biwakowego
  • Kupno materiałów dydaktycznych
  • Kupno/wyposażenie apteczek w drużynach harcerskich