Odeszli

Harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, którzy odeszli na Wieczną Wartę:


Cmentarz na Wójtowej Wsi:

hm. Stanisław Czerwiński

Kwatera: B1 – 7 – 25

Urodził się 04.11.1918 w Iwanowicach (pow. Kamieniec Podolski). Wstąpił do 16 Drużyny Harcerzy we Lwowie. W 1945 r. zamieszkał w Gliwicach. Był założycielem Męskiej Drużyny Harcerskiej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki, zapoczątkowującej Szczep Harcerski „Wicher” oraz członkiem Kręgu Dawnych Instruktorów „Wiarus”. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji Armii Krajowej. Zmarł 27.05.1987 r.

hm. Tadeusz Pielasz

Urodził się 5.03.1929 r. Był przewodniczącym Kręgu Świętego Jerzego (1994). Zmarł 31.12.1996 r.

hm. Rufin Fulczyk

Urodził się 11.11.1904 w Kozłowie. W 1920 r. wstąpił do I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Gliwicach. Był drużynowym drużyny w Kozłowie. Był także powstańcem podczas III powstania śląskiego i uczestnikiem akcji plebiscytowej. Był honorowym członkiem Kręgu Dawnych Instruktorów „Wiarus”. Zmarł 13.11.1991 r.


Cmentarz Centralny:

phm. Artur Feja

Kwatera: sektor: F6- nr rzędu: C- nr grobu: 2

Urodził się 14.09.1906 w Przemyślu. W 1915 r. wstąpił do konspiracyjnego harcerstwa, gdzie jako goniec pomagał w walkach z Ukraińcami o przynależność Lwowa. Był drużynowym 3 Lwowskiej Drużyny Harcerskiej, przybocznym Komendy Hufców Harcerzy we Lwowie, członkiem Szarych Szeregów (dowódcą batalionu harcerskiego), a także organizował odbiory zrzutów lotniczych. W 1947 r. zamieszkał w Gliwicach. Był kierownikiem działu szkoleniowego w Hufcu Gliwice (1947). Podczas wolny był dowódcą II kompanii ciężkich karabinów maszynowych (1939). Zmarł 07.12.1996 r.

hm. Leonard Denkowski

Kwatera: LE7-B-19

Urodził się w 1929 w Ostrowie Świętokrzyskim. Wstąpił do drużyny zuchowej w Ostrowie Świętokrzyskim. Był p.o. drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta (1946), Sekretarzem Komendy Hufca Harcerzy Stalowa Wola (1945). Na Śląsku zamieszkał w 1946 r., gdzie został p.o. drużynowego 3. Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki (1947), a następnie Zastępcą Komendanta Hufca Zabrze (1948), członkiem 30. batalionu 5. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, drużynowym 2. Zabrzańskiej Kadrowej Druzy Harcerzy im. Adama Kawika, 4. Drużyny Harcerzy im. Wincentego Styczyńskiego w Hufcu Gliwice-Miasto. W Gliwicach zamieszkał w 1948 r. Był komendantem Kursu Drużynowych Harcerzy w ramach Centralnej Akcji Szkoleniowej (CAS 59), członkiem Koła Instruktorskiego im. Mieczysława Bema (Warszawa) oraz współzałożycielem Kręgu Dawnych Instruktorów Harcerskich „Wiarus”.

hm. Jadwiga Kramarz

Kwatera: A7 – 1 – 25

Urodziła się 29.07.1917 w Przemyślu. Wstąpiła do drużyny w 1929 r. W 1945 zamieszkała w Gliwicach. Założyła drużynę harcerską w Technikum Mechanicznym (1958), która dała początek szczepowi „Wierchy”. Była komendantką kursów drużynowych oraz Komendantką Hufca Gliwice-Miasto (1967-1973). Była również zaangażowana w tworzenie Ośrodka Harcerskiego w Łączy. Zmarła 05.08.1981 r.

hm. Łucja Wolna

Kwatera: LD8 – 6 – 31

Urodziła się 23.05.1919. W 1930 wstąpiła do drużyny w Knurowie. Prowadziła Drużynę Harcerską „Słońce” (1938). Po 1956 r. zakładała drużyny zuchowe w Gliwicach. Jest współzałożycielką Kręgu Instruktorów Zuchowych „Płomień” (1957). Była też Namiestnikiem Zuchowym, Zastępcą Komendanta Hufca Gliwice-Miasto, członkinią Rady Hufca, członkinią Kręgu Dawnych Instruktorów „Wiarus” (w tym, pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego kręgu). Zmarła 29.12.2009 r.

hm. Zbigniew Gregorowicz

Kwatera: LF8 – 3 – 16

Był współzałożycielem Kręgu Starszoharcerskiego przy Politechnice Śląskiej (1945 r.). Był też członkiem Komendy Hufca Harcerzy, Komendantem Komendy Drużyn przy Politechnice Śląskiej oraz przybocznym hufcowego.

hm. Stanisław Ciechanowski

Kwatera: C5 – A – 13

Urodził się 18.08.1913 r. w Strzemieniu (pow. żółkiewski). W 1924 r. wstąpił do I Drużyny Harcerskiej im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi. Był drużynowym I Drużyny Harcerskiej im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi, przybocznym hufcowego w Żółkwi (chorągiew lwowska), drużynowym X Lwowskiej Drużyny im. ks. Skorupki i VI Drużyny Harcerskiej im. Henryka Dąbrowskiego we Lwowie. W 1946 zamieszkał w Gliwicach. Zalicza się do osób, które reaktywowały harcerstwo w Gliwicach po II wojnie światowej. Był współzałożycielem Męskiej Drużyny im. Jana Kilińskiego „Czarnej 13”, Komendantem Hufca Gliwice-Miasto (1958-1960), komendantem zgrupowania Hufca Gliwice-Miasto w ramach Centralnej Akcji Szkoleniowej (CAS 59), członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca (1961-1970), współzałożycielem Kręgu Dawnych Instruktorów „Wiarus” (1978), członkiem Sądu Harcerskiego i Komisji Stopni Instruktorskich (1991). Podczas wojny brał udział w kolportażu ulotek. Zmarł 18.07.1992 r.

Druh Marian Bietkowski

Kwatera: C6A – 4 – 11

Urodził się 27.07.1927 we Lwowie. W Gliwicach zamieszkał w 1946 r., a w gliwickim hufcu działał od 1946 r. Zmarł 02.04.2016 w Gliwicach.

Druh Marian Waliński i hm. Franciszka Walińska

Kwatera: A6-12-3


Cmentarz Lipowy:

Druh Józef Romaszkiewicz

Kwatera: C1 – 4 – 1

Warty Honorowe: 12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”

Drużynowy Kręgu „Wir”

Druh Emilian Motyka

Kwatera: F3 – 7 – 4

9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna”

Urodził się 08.08.1959 r. Wstąpił do drużyny „Słowianie” (lata 60. XX w.). Był współzałożycielem Szczepu „Halny” przy SP 19, członkiem Kręgu im. Andrzeja Małkowskiego w Gliwicach (1980), uczestnikiem Akcji „W służbie tradycji” na 70-lecie harcerstwa na ziemiach polskich. Podczas stanu wojennego założył i działał w Samodzielnej Grupie Oporu, brał też udział w akcjach kolportażu ulotek oraz malowania haseł na murach. Zginął na zimowym obozie wspinaczkowym w słowackich Tatrach 15.01.1984 r.

phm. Jan Żeliński

Kwatera: K2 – 5 – 1

Urodził się 05.03.1931 w Chorzowie. Był nazywany „Puchatkiem”. Był współtwórcą Kręgu Starszoharcerskiego Żagiew (1956) oraz drużynowym Kręgu. Zmarł 23.06.2007 r.

phm. Sebastian Błażkiewicz

Kwatera: F8 – 6 – 34

Warty Honorowe: 316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan”

Urodził się 27.02.1975 r. Był założycielem 24 GDH „Puszcza”, Szczepu „Wilk”, 1 GDHS „Błyskawica”, komendantem Szczepu „Wilk”, a także Zastępcą Komendanta Hufca ds. organizacyjnych (1995-1999), członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Namiestnikiem Starszoharcerskim. Zmarł 28.07.1999 r.

HO Radosław Jasiński

Kwatera: F6 – 3a – 28

Urodził się 17 grudnia 1969 roku. Był drużynowym kilku drużyn w Gliwicach. Od 2010 do 2021 roku pełnił funkcje drużynowego 102 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Brzezinka”. Zmarł 7 kwietnia 2021 roku


Cmentarz Parafialny w Sośnicy:

Druh Maksymilian Glazer