Współzawodnictwo Drużyn Wędrowniczych

Wyniki za miesiąc maj 2023
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
6 GDW „Tajfun” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDW „Maszkaron” 91,67 pkt 5 pkt 50 pkt
111 TDW „FAJER” 0 pkt 0 pkt 0t pkt

 

                  Zdobyta Ranga
9 Gliwicka Drużyna Wędrownicza „Maszkaron”