Współzawodnictwo Drużyn Wędrowniczych

6 Gliwicka Drużyna Wędrownicza „Tajfun”
111 Toszecka Drużyna Wędrownicza „Fajer”