Współzawodnictwo Drużyn Wędrowniczych

111 Toszecka Drużyna Wędrownicza „Fajer”

9 Próbna Gliwicka Drużyna Wędrownicza

6 Gliwicka Drużyna Wędrownicza „Tajfun”