Współzawodnictwo Drużyn Wędrowniczych

Wyniki za miesiąc wrzesień 2022
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
6 GDW „Tajfun” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDW „Maszkaron” 11 pkt 4 pkt 60 pkt
111 TDW „FAJER” 0 pkt 0 pkt 8 pkt

 

                  Zdobyta Ranga
9 Gliwicka Drużyna Wędrownicza „Maszkaron”