Współzawodnictwo Gromad Zuchowych

6 GGZ „Wielcy Indianie”
6 GGZ „Jeżo Zwierze”
13 GGZ „Złote Smoki”
93 GGZ „Wieżaki Cudaki”