Współzawodnictwo Gromad Zuchowych

1 KGZ „Młodzi Odkrywcy”

6 GGZ „Wielcy Indianie”

6 GGZ „Jeżo Zwierze”

93 GGZ „Wieżaki Cudaki”
13 GGZ „Złote Smoki”