Współzawodnictwo Gromad Zuchowych

Wyniki za miesiące czerwiec i lipiec 2023
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KGZ „Młodzi Odkrywcy” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
1 ŻGZ „Poszukiwacze Przygód” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
6 GGZ „Jeżo Zwierze” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
13 GGZ „Złote Smoki” 65 pkt 81,7 pkt 5 pkt
93 GGZ „Wieżaki Cudaki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
101 TGZ „Magiczne Krzemyczki” 50 pkt 76,70 pkt 25 pkt
9 pGGZ „Dzielne Gargulce” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                                   Zdobyta Ranga

1 Knurowska Gromada Zuchowa „Młodzi Odkrywcy”
9 próbna Gliwicka Gromada Zuchowa „Dzielne Gargulce”
1 Żernicka Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód”
13 Gliwicka Gromada Zuchowa „Złote Smoki”
101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne Krzemyczki”