Współzawodnictwo Gromad Zuchowych

Wyniki za miesiąc październik 2022
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KGZ „Młodzi Odkrywcy” 50 pkt 2 pkt 10 pkt
1 ŻGZ „Poszukiwacze Przygód” 30 pkt 0 pkt 10 pkt
6 GGZ „Jeżo Zwierze” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
13 GGZ „Złote Smoki” 50 pkt 0 pkt 10 pkt
93 GGZ „Wieżaki Cudaki” 30 pkt 0 pkt 10 pkt
101 TGZ „Magiczne Krzemyczki” 10 pkt 0 pkt 20 pkt

 

                                   Zdobyta Ranga

13 Gliwicka Gromada Zuchowa „Złote Smoki”

1 Knurowska Gromada Zuchowa „Młodzi Odkrywcy”