Współzawodnictwo Gromad Zuchowych

Wyniki za miesiąc grudzień 2022
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KGZ „Młodzi Odkrywcy” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
1 ŻGZ „Poszukiwacze Przygód” 20 pkt 23,66 pkt 25 pkt
6 GGZ „Jeżo Zwierze” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
13 GGZ „Złote Smoki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
93 GGZ „Wieżaki Cudaki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
101 TGZ „Magiczne Krzemyczki” 0 pkt 25,67 pkt 15 pkt

 

                                   Zdobyta Ranga

1 Knurowska Gromada Zuchowa „Młodzi Odkrywcy”
13 Gliwicka Gromada Zuchowa „Złote Smoki”

 

1 Żernicka Gromada Zuchowa „Poszukiwacze Przygód”

101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne Krzemyczki”