Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

12 GDHS „Grań”