Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

 

Wyniki za miesiąc grudzień 2022
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KDH 45 pkt 2,96 pkt 30 pkt
4 GDH „Żeremia” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
6 GDHS „Nurt” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDHS „Lukarna” 25 pkt 15 pkt 25 pkt
12 GDH „Mistral” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
16 TDHS „ISKRA” 47,5 pkt 49 pkt 25 pkt
25 GDH „Szarotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
28 GDH „Stokrotki” 75 pkt 6 pkt 35 pkt
93 GDH „Wieża” 65 pkt 3,33 pkt 30 pkt
316 GDH „Huragan” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                   Zdobyta Ranga
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”
9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna”
1 Knurowska Drużyna Harcerska

16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA”

28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”

93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”