Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

 

Wyniki za miesiąc kwiecień 2023
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KDH 50 pkt 4,35 pkt 30 pkt
4 GDH „Żeremia” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
6 GDHS „Nurt” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDHS „Lukarna” 50 pkt 0 pkt 35 pkt
16 TDHS „ISKRA” 50 pkt 6 pkt 40 pkt
24 pDHS 60 pkt 12,94 pkt 35 pkt
25 GDH „Szarotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
28 GDH „Stokrotki” 15 pkt 0 pkt 35 pkt
93 GDH „Wieża” 40 pkt 0,8 pkt 60 pkt
316 GDH „Huragan” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                   Zdobyta Ranga
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
24 próbna Drużyna Harcerzy Starszych
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”
9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna”
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”
16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA”