Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

1 Knurowska Drużyna Harcerska

6 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „NURT”
12 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Grań”
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”
9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna”
16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA”