Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

 

Wyniki za miesiące lipiec i sierpień 2023
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KDH 0 pkt 0 pkt 0 pkt
4 GDH „Żeremia” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
6 GDHS „Nurt” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDHS „Lukarna” 50 pkt 59,17 pkt 20 pkt
16 TDHS „ISKRA” 60 pkt 118,46 pkt 40 pkt
24 pDHS 0 pkt 0 pkt 0 pkt
25 GDH „Szarotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
28 GDH „Stokrotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
93 GDH „Wieża” 60 pkt 11,50 pkt 35 pkt
316 GDH „Huragan” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                   Zdobyta Ranga
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
24 próbna Drużyna Harcerzy Starszych
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”
9 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukarna”
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”
16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA”