Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

6 GDHS „Nurt”
16 TDHS „Iskra”
12 GDHS „Grań”

310 GDHS „Błyskawica”

9 GDHS „Lukarna” – Mistrzowska Drużyna