Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

12 GDHS „Grań”
9 GDHS „Lukarna”
16 TDHS „ISKRA”