Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

12 GDHS „Grań”

 

9 GDHS „Lukarna”
16 TDHS „ISKRA”