Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

6 GDHS „Nurt”

16 TDHS „ISKRA”

9 GDHS „Lukarna”