Współzawodnictwo Drużyn Starszoharcerskich

12 GDHS „Grań”

16 TDHS „ISKRA”

9 GDHS „Lukarna”