System Gratyfikacji Kadry

Odznaczeni i nagrodzeni w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej

System odznaczeń, wyróżnień i nagród Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

 1. Odznaczenia, wyróżnienia, listy i nagrody stanowią szczególną formę gratyfikacji osób zasłużonych dla rozwoju Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
 2. Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • List Gratulacyjny Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
  • Tytuł „PRYK” w Konkursie Instruktorskim Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
  • Odznaczenia „Dębowe Liście”
  • Odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”
 3. Odznaczenia i wyróżnienia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej posiadają odrębne regulaminy stanowiące integralną część Systemu Odznaczeń i Wyróżnień Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
 4. Komendant Hufca w porozumieniu z Komendą Hufca może wnioskować lub dokonać wszelkich starań o przyznanie:
  • Odznaczeń i wyróżnień wewnątrz związkowych na różnym poziomie:
   • Srebrnej Odznaki za zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP
   • Złotej Odznaki za zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP
   • Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa
   • Listu Gratulacyjnego Komendanta Chorągwi Śląskiej
   • Brązowego Krzyża za zasługi dla ZHP
   • Srebrnego Krzyża za zasługi dla ZHP
   • Złotego Krzyża za zasługi dla ZHP
   • Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi ZHP” – Laska Skautowa
   • Honorowej Srebrnej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
   • Honorowej Złotej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
   • List Pochwalny Naczelnika ZHP
  • Odznaczeń państwowych:
   • Srebrnej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego
   • Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego
   • Medalu Komisji Edukacji Narodowej
   • Złotego Krzyża Zasługi
   • Srebrnego Krzyża Zasługi
   • Brązowego Krzyża Zasługi
   • Krzyża za Dzielność
   • Krzyża za Ofiarność i Odwagę
   • Orderu Orła Białego
   • Orderu Odrodzenia Polski
   • Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 5. W Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej przyjmuje się następującą kolejność przyznawania wyróżnień i odznaczeń dla członków ZHP:

Materiały