Informacje ogólne

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego jest jednostką działającą na terenie Gliwic oraz powiatu gliwickiego – zrzesza ponad 700 zuchów, harcerzy i instruktorów z Gliwic, Knurowa, gminy Toszek oraz Kleszczowa.

Nasz Hufiec tworzą 4 szczepy, 6 gromad zuchowych, 15 drużyn harcerskich, 4 drużyny starszoharcerskie oraz 2 drużyny wędrownicze.

Początki harcerstwa na ziemi gliwickiej datowane są na 1920 rok.