Informacje ogólne

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej im. gen.J.H.Dąbrowskiego jest jednostką działającą na terenie powiatu gliwickiego – zrzesza ponad 550 zuchów, harcerzy i instruktorów z Miasta Gliwice, gminy Toszek, Brzezinki oraz Kleszczowa.

Nasz Hufiec tworzą 4 szczepy, 6 gromad zuchowych, 15 gromad harcerskich, 4 drużyny starszoharcerskie, 2 drużyny wędrownicze oraz drużyna o specjalności wodnej.

Początki harcerstwa na ziemi gliwickiej datowane są na 1920 rok.