Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

 • phm. Magdalena Bogucka

Sekretarz:

 • phm. Marta Bulla

Członkowie:

 • hm. Alicja Janicka
 • hm. Magdalena Kobryń
 • hm. Andrzej Jaśniok
 • phm. Adam Dersiewicz

Terminy posiedzeń

Posiedzenia KSI odbywają się co do zasady w każdy trzeci piątek miesiąca.
Poniżej terminy posiedzeń KSI w drugiej połowie 2020 roku:

 • 16.10.2020 (zdalnie)
 • 20.11.2020 (zdalnie)
 • 18.12.2020 (zdalnie)

Terminy KSI w pierwszej połowie 2021 roku:

 • 22.01.2021 (zdalnie)

Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją zgłaszają chęć udziału na adres ksi@gliwice.zhp.pl na min. 3 dni przed terminem posiedzenia, podając cel wizyty (otwarcie/zamknięcie próby, zaliczenie zadań, zaopiniowanie próby otwieranej przed ChKSI).

Na wnioski dotyczące przedłużenia okresu realizacji próby oraz zmiany zadań komisja będzie odpowiadać korespondencyjnie. Wnioski w tych sprawach wraz z uzasadnieniem należy kierować mailowo. Odpowiedź KSI należy dołączyć do dokumentacji próby.

Posiedzenia odbywają się w godzinach 18.30 – 21.00.

KSI każdej zgłoszonej osobie wyznacza indywidualną godzinę spotkania.

Raport z przebiegu próby

Wszystkie osoby planujące zamknąć zdobywany stopień zobowiązane są stworzyć raport z przebiegu próby. Raport należy sporządzić zgodnie z wytycznymi (dotyczy to prób otwartych w 2017 roku jak i tych otwartych wcześniej). Raporty z wersji dygitalizowanej należy przesłać na adres ksi@gliwice.zhp.pl na 7 dni przed terminem posiedzenia. Raporty nie muszą mieć formy dokumentu tekstowego!

Do pobrania

Dokumenty dla prób otwartych od stycznia 2017 roku

Dokumenty dla prób otwartych do grudnia 2016 roku

Opiekunowie prób

Opiekunem próby może być:

 • na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
 • na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki: uzyskał zgodę właściwej KSI, ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, ma otwartą próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską;
 • na stopień harcmistrza – harcmistrz.

Lista uprawnionych opiekunów z naszego hufca:

 • na stopień przewodnika
  • hm. Alicja Janicka
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Ewa Seweryn
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • hm. Patryk Rempała
  • phm. Magdalena Bogucka
  • phm. Marta Bulla
  • phm. Adam Dersiewicz
  • phm. Ewa Gnat
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
  • phm. Sandra Klonek
  • phm. Paulina Król
  • phm. Weronika Maciak
  • phm. Katarzyna Moskała
  • phm. Antonina Mrzygłód
  • phm. Kamil Szyjkowski
  • phm. Jan Wegehaupt
  • phm. Joanna Wrona
 • na stopień podharcmistrza
  • hm. Alicja Janicka
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Ewa Seweryn
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • hm. Patryk Rempała
  • phm. Marta Bulla
  • phm. Ewa Gnat
  • phm. Weronika Maciak
  • phm. Adam Dersiewicz
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
  • phm. Kamil Szyjkowski
 • na stopień harcmistrza
  • hm. Alicja Janicka
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Ewa Seweryn
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • hm. Patryk Rempała