Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

Przewodniczący:

Zastępcy przewodniczącego:

 • hm. Andrzej Jaśniok HR
 • hm. Magdalena Kobryń sam.

Członkowie:

 • hm. Tomasz Rawski HR
 • phm. Magdalena Bogucka HO
 • phm. Marta Janczewska HO
 • phm. Alicja Janicka HR
 • phm. Marta Bulla

Terminy posiedzeń

Posiedzenia KSI odbywają się co do zasady w każdy trzeci piątek miesiąca.
Poniżej terminy posiedzeń KSI w pierwszej połowie 2019 roku, do zjazdu hufca (wersja beta):

 • 18.01.2019
 • 15.02.2019
 • 29.03.2019
 • 12.04.2019 (drugi piątek)
 • 17.05.2019

Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją zgłaszają chęć udziału na adres ksi@gliwice.zhp.pl na min. 3 dni przed terminem posiedzenia, podając cel wizyty (otwarcie/zamknięcie próby, zaliczenie zadań, zmianę terminu realizacji próby, zmianę zadań, zaopiniowanie próby otwieranej przed ChKSI).

Posiedzenia odbywają się w godzinach 18.30 – 21.00.

KSI każdej zgłoszonej osobie wyznacza indywidualną godzinę spotkania.

Osoby zgłaszające się w terminie mają gwarancję spotkania. W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób, zgłoszenie się po terminie może skutkować brakiem możliwości spotkania na danym posiedzeniu KSI.

W sprawach takich jak zaliczenie zadań, zmiana terminu realizacji próby, zmiana zadań jest możliwe spotkanie o godzinie wcześniejszej niż 18.30.

Raport z przebiegu próby

Wszystkie osoby planujące zamknąć zdobywany stopień zobowiązane są stworzyć raport z przebiegu próby. Raport należy sporządzić zgodnie z wytycznymi (dotyczy to prób otwartych w 2017 roku jak i tych otwartych wcześniej). Raporty z wersji dygitalizowanej należy przesłać na adres ksi@gliwice.zhp.pl na 7 dni przed terminem posiedzenia. Raporty nie muszą mieć formy dokumentu tekstowego!

Do pobrania

Dokumenty dla prób otwartych od stycznia 2017 roku

Dokumenty dla prób otwartych do grudnia 2016 roku

Opiekunowie prób

Opiekunem próby może być:

 • na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
 • na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki: uzyskał zgodę właściwej KSI, ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, ma otwartą próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską;
 • na stopień harcmistrza – harcmistrz.

Lista uprawnionych opiekunów z naszego hufca:

 • na stopień przewodnika
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • phm. Magdalena Bogucka
  • phm. Monika Buchalik
  • phm. Sylwia Dziarmaga
  • phm. Katarzyna Grzesiczek
  • phm. Adam Dersiewicz
  • phm. Marta Janczewska
  • phm. Michał Janerka
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
  • phm. Barbara Kosmalska
  • phm. Antonina Mielcarek
  • phm. Katarzyna Moskała
  • phm. Jakub Pucelik
  • phm. Patryk Rempała
  • phm. Ewa Seweryn
  • phm. Kamil Szyjkowski
 • na stopień podharcmistrza
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • phm. Michał Janerka
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
 • na stopień harcmistrza
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski