Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

 • phm. Magdalena Bogucka

Sekretarz:

 • phm. Marta Bulla

Członkowie:

 • hm. Magdalena Kobryń
 • hm. Andrzej Jaśniok
 • phm. Adam Dersiewicz

Terminy posiedzeń

Posiedzenia KSI odbywają się co do zasady w każdy trzeci piątek miesiąca.
Poniżej terminy posiedzeń KSI w pierwszej połowie 2020 roku:

 • 21.02.2020
 • 20.03.2020
 • 17.04.2020
 • 15.05.2020
 • 19.06.2020

Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją zgłaszają chęć udziału na adres ksi@gliwice.zhp.pl na min. 3 dni przed terminem posiedzenia, podając cel wizyty (otwarcie/zamknięcie próby, zaliczenie zadań, zaopiniowanie próby otwieranej przed ChKSI).

Na wnioski dotyczące przedłużenia okresu realizacji próby oraz zmiany zadań komisja będzie odpowiadać korespondencyjnie. Wnioski w tych sprawach wraz z uzasadnieniem należy kierować mailowo. Odpowiedź KSI należy dołączyć do dokumentacji próby.

Posiedzenia odbywają się w godzinach 18.30 – 21.00.

KSI każdej zgłoszonej osobie wyznacza indywidualną godzinę spotkania.

Raport z przebiegu próby

Wszystkie osoby planujące zamknąć zdobywany stopień zobowiązane są stworzyć raport z przebiegu próby. Raport należy sporządzić zgodnie z wytycznymi (dotyczy to prób otwartych w 2017 roku jak i tych otwartych wcześniej). Raporty z wersji dygitalizowanej należy przesłać na adres ksi@gliwice.zhp.pl na 7 dni przed terminem posiedzenia. Raporty nie muszą mieć formy dokumentu tekstowego!

Do pobrania

Dokumenty dla prób otwartych od stycznia 2017 roku

Dokumenty dla prób otwartych do grudnia 2016 roku

Opiekunowie prób

Opiekunem próby może być:

 • na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
 • na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki: uzyskał zgodę właściwej KSI, ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, ma otwartą próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską;
 • na stopień harcmistrza – harcmistrz.

Lista uprawnionych opiekunów z naszego hufca:

 • na stopień przewodnika
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • phm. Magdalena Bogucka
  • phm. Monika Buchalik
  • phm. Sylwia Dziarmaga
  • phm. Katarzyna Grzesiczek
  • phm. Adam Dersiewicz
  • phm. Marta Janczewska
  • phm. Michał Janerka
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
  • phm. Barbara Kosmalska
  • phm. Antonina Mielcarek
  • phm. Katarzyna Moskała
  • phm. Jakub Pucelik
  • phm. Patryk Rempała
  • phm. Ewa Seweryn
  • phm. Kamil Szyjkowski
 • na stopień podharcmistrza
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski
  • phm. Michał Janerka
  • phm. Łukasz Jurkiewicz
 • na stopień harcmistrza
  • hm. Adam Grzesiczek
  • hm. Andrzej Jaśniok
  • hm. Magdalena Kobryń
  • hm. Tomasz Owoc
  • hm. Tomasz Rawski