Komisja Stopni Instruktorskich

Skład KSI 

 • hm. Marta Suchanek – Przewodnicząca
 • hm. Jan Wegehaupt – z-ca Przewodniczącej
 • hm. Magdalena Kobryń
 • hm. Alicja Janicka
 • hm. Ewa Seweryn
 • hm. Michał Janerka

Terminy posiedzeń KSI 

 • 12 stycznia 2024 – zgłoszenia zamknięte
 • 21 lutego 2024 – zgłoszenia zamknięte
 • 6 marca 2024 – zgłoszenia zamknięte
 • 13 marca 2024 – zgłoszenia zamknięte
 • 20 marca 2024 – zgłoszenia zamknięte
 • 17 kwietnia – zgłoszenia zamknięte
 • 15 maja – zgłoszenia zamknięte
 • 5 czerwca – zgłoszenia zamknięte
 • 19 czerwca – zgłoszenia zamknięte

Zgłoszenie na posiedzenie KSI odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia należy dokonać na 10 dni przed posiedzeniem. Na 7 dni przed otrzymasz maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia z godziną spotkania. W momencie zgłoszenia należy przesłać KSI (w formularzu) wszystkie dokumenty potrzebne do zamknięcia/otwarcia próby.

Na 10 dni przed planowanym zamknięciem należy w zgłoszeniu przesłać raport z przebiegu próby. Raport powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi.

Osoby, które chcą zamknąć próbę powinny wraz z wnioskiem o zamknięcie przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia Safe from Harm.

Szkolenie jest obowiązkowe dla:​
-pełnoletnich członków ZHP,​
-każdej osoby pełniącej funkcję instruktorską (również niepełnoletniej),​
-każdej osoby zamykające próbę na stopień instruktorski lub potwierdzającej posiadanie stopnia.​

Opiekunem próby może być:

 • na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
 • na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące
  warunki: uzyskał zgodę właściwej KSI, ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, ma otwartą
  próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej
  jedną próbę przewodnikowską;
 • na stopień harcmistrza – harcmistrz.

Aby zostać opiekunem próby należy zgłosić się do KSI, przed rozpisaniem próby, w celu uzyskania zgody. Zgłoszenia należy dokonać przez formularz.