Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich

4 GDH „Żeremia”

6 GDH „Bór”

9 GDH „Baszta”

10 GDH „Żagwie”

12 GDH „Mistral”

28 GDH „Stokrotki”

93 GDH „Wieża”

102 GDH „Brzezinka”

95 GDH „Cytadela”

1 KDH