Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich

12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
316 GDH „Huragan”
10 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żagwie”

93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”

95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela”

 

 

 

28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”

1  Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha”

4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”