Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich

Wyniki za miesiąc marzec 2023
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KDH 45 pkt 4,34 pkt 15 pkt
1 ŻDH Wataha” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
4 GDH „Żeremia” 0 pkt 7 pkt 20 pkt
6 GDH „Bór” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDH „Baszta” 60 pkt 19,8 pkt 20 pkt
10 TDH „KRZEMIEŃ” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
12 GDH „Mistral” 70 pkt 24 pkt 20 pkt
25 GDH „Szarotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
28 GDH „Stokrotki” 15 pkt 0 pkt 35 pkt
93 GDH „Wieża” 45 pkt 0,8 pkt 25 pkt
95 GDH „Cytadela” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
316 GDH „Huragan” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                Zdobyta Ranga
9 Gliwicka Drużyna Harcerska „Baszta”
316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan”
10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień”
95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela”
1 Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha”
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”