Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich

Wyniki za miesiąc grudzień 2022
nazwa gromady elementy metody harcerskiej instrumenty metodyczne inne sfery działania gromady
1 KDH 55 pkt 6 pkt 25 pkt
1 ŻDH Wataha” 64 pkt 8 pkt 20 pkt
4 GDH „Żeremia” 70 pkt 0 pkt 10 pkt
6 GDH „Bór” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
9 GDH „Baszta” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
10 TDH „KRZEMIEŃ” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
12 GDH „Mistral” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
25 GDH „Szarotki” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
28 GDH „Stokrotki” 95 pkt 2 pkt 30 pkt
93 GDH „Wieża” 70 pkt 0 pkt 20 pkt
95 GDH „Cytadela” 0 pkt 0 pkt 0 pkt
316 GDH „Huragan” 0 pkt 0 pkt 0 pkt

 

                Zdobyta Ranga
12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”
95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela”
10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień”
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
316 Gliwicka Drużyna Harcerska „Huragan”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
1 Żernicka Drużyna Harcerska „Wataha”
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”