Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich

12 Gliwicka Drużyna Harcerska „Mistral”
1 Knurowska Drużyna Harcerska
93 Gliwicka Drużyna Harcerska „Wieża”
316 GDH „Huragan”
1 próbna Żernicka Drużyna Harcerska
4 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żeremia”
10 Gliwicka Drużyna Harcerska „Żagwie”
28 Gliwicka Drużyna Harcerska „Stokrotki”
95 Gliwicka Drużyna Harcerska „Cytadela”