Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że odwołuje się wszystkie zbiórki zastępów, zbiórki drużyn, wycieczki, biwaki oraz wszelkie formy harcerskich spotkań do zakończenia wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, względnie innego stanu nadzwyczajnego związanego z COVID-19. W tym czasie nie będą odbywać się również dyżury Komendy Hufca. Decyzja podyktowana jest działaniami podjętymi przez Prezesa Rady Ministrów ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z Komendantką Hufca lub właściwymi członkami Komendy Hufca.

Wyjątkowa sytuacja związana z epidemią COVID-19 oraz wzrastająca liczba osób hospitalizowanych to przyczyny zwiększonego zapotrzebowania na krew. Jeżeli jesteś Honorowym Dawcą Krwi lub zdrową osobą, a w ostatnim czasie nie podróżowałeś do innych krajów i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną – podziel się swoją krwią.

W Gliwicach krew oddawać można na terenie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie – Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. Rejestracja dawców odbywa się w następujących godzinach:

  • poniedziałki: 7:00 – 15:30;
  • wtorki – piątki: 7:00 – 12:30. 

Ważne! Krwi nie mogą oddawać:

  • Osoby objęte kwarantanną;
  • Osoby, u których pojawiły się objawy mogące wskazywać na zakażenie, tj. : gorączka, suchy kaszel, płytki oddech/duszności, ból mięśni, zmęczenie, rzadziej – ból gardła.

Informacje praktyczne

  1. Dawca, który oddał krew nie wiedząc, że jest chory, a u którego w ciągu 14 dni został wykryty COVID-19, proszony jest o zgłoszenie tego faktu w RCKiK.
  2. Dawca, u którego w ciągu 48 godzin od donacji krwi wystąpią objawy chorobowe proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z właściwym dla niego RCKiK. Istnieje możliwość skorzystania z samodyskwalifikacji (formularz dostępny w punkcie krwiodawstwa).
  3. RCKiK nie wykonują u dawców testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  4. W punktach krwiodawstwa wprowadzono dodatkowe procedury: wstępny pomiar temperatury, pojedyncze wpuszczanie do punktu, dodatkowe dezynfekcje rąk.

Trzeci punkt Prawa Harcerskiego głosi, że harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Pomoc taka jest szczególnie istotna w chwilach trudnych i skomplikowanych, z jakimi niewątpliwie przyszło nam się zmierzyć.

W obliczu potrzeby jako harcerze nie możemy być obojętni. Dlatego też ruszamy z pomocą dla osób starszych, przebywających na kwarantannie, potrzebujących oraz wszystkich tych, którzy z obawy o własne zdrowie wolą pozostać w domach. Nawiązaliśmy już współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oczywiście w nasze działania zaangażowani zostaną wyłącznie pełnoletni harcerze.

Jeśli potrzebujecie pomocy w zrobieniu zakupów, wykonaniu drobnych sprawunków czy chociażby wyprowadzeniu psa bądź też znacie osobę, która takiej pomocy potrzebuje – wystarczy, że dacie nam o tym znać! Nasi dorośli wolontariusze są w gotowości do pełnienia służby.

Zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy można kierować do:
👉 Komendantki Hufca – phm. Weroniki Maciak (☎️ 605 202 614, 📧 komendant@gliwice.zhp.pl)

Śmiało można kontaktować się z nami także mailowo (📧 biuro@gliwice.zhp.pl).

Komenda Hufca Ziemi Gliwickiej informuje, że w związku z działaniami podjętymi przez Premiera Rady Ministrów odwołuje się wszystkie zbiórki zastępów, zbiórki drużyn, wycieczki, biwaki oraz wszelkie formy harcerskich spotkań do dnia 31 marca 2020 r. Zaplanowane „Ognisko dla Franka” odbędzie się w innym ustalonym terminie.

W sobotę 14 marca w godzinach 12:00 – 20:00 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krywałdzie (ul. Michalskiego) odbędzie się „Ognisko dla Franka” organizowane przez środowisko zuchów i harcerzy z Knurowa. Organizator zapewnia podtrzymywanie ognia oraz herbatę dla uczestników. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka środków na leczenie Franka Surdela.

Wesprzyj zbiórkę na leczenie Franka

 

Rozpoczęliśmy drugą turę zgłoszeń na Zlot Hufca, który odbędzie się w dniach 8-10 maja 2020 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach.

Zgłoszenia w ramach drugiej tury przyjmowane będą do dnia 15 marca 2020 r.

Więcej informacji o Zlocie znajdziecie TUTAJ.