Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Podajemy do wiadomości wyniki Współzawodnictwa Gromad i Drużyn Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej za rok 2020/2021:

Najlepsza Gromada Zuchowa – 1 ŻGZ „Poszukiwacze przygód”
Najlepsza Drużyna Harcerska – 10 TDH „KRZEMIEŃ”
Najlepsza Drużyna Harcerzy Starszych – 16 TDHS „ISKRA”
Najlepsza Drużyna Wędrownicza – 6 GDW „Tajfun”
MISTRZOWSKA GROMADA – 1 ŻGZ „Poszukiwacze przygód”

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Możecie być z siebie dumni i dalej dawać przykład 😉

Dziękujemy gromadom i drużynom za udział we współzawodnictwie. Przesyłane ankiety, osiągnięte rangi pokazują jak pracowaliście w poprzednim roku. Jesteśmy z Was dumni! Pamiętajcie – każdy zdobyty punkt jest ważny i o czymś świadczy.

Wyniki oraz informacje jakie rangi osiągnęły poszczególne gromady i drużyny znajdują się na stronie hufca: https://gliwice.zhp.pl/strefa-druzynowego/wspolzawodnictwo/

Zapraszamy do udziału we współzawodnictwie hufca w roku 2021/2022.

31 sierpnia 2021 r. nad jeziorem czechowickim zobowiązanie instruktorskie złożył pwd. Maciej Donnerstag. Druhowi Maćkowi serdecznie gratulujemy!

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem e-biura do 30 września 2021 roku

Informuję, że ukazał się rozkaz Komendanta Hufca L10/2021.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa.

Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po II wojnie światowej był drużynowym 10 Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, został członkiem Komendy Hufca Pułtusk, a następnie – jego komendantem. Druh harcmistrz Andrzej Borodzik współorganizował również Ruch Senioracki oraz Krajową Radę Kręgu Seniorów i Starszyzny. W uznaniu długoletniej pracy zawodowej, działalności podziemnej i społecznej, otrzymał szereg wysokich odznaczeń i wyróżnień. Dzięki swej długoletniej służbie, ogromnemu dorobkowi i godnej naśladowania postawie, Druh Andrzej stał się niedoścignionym wzorem dla całych pokoleń harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

W związku z odejściem druha harcmistrza Andrzeja Borodzika, Naczelnik ZHP zarządził żałobę do 31 sierpnia 2021 roku.