Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Przypominamy, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem formularza (zakładka e-biuro na stronie www.gliwice.zhp.pl) do 30 września 2023 roku.

Informacje o tym, komu może zostać zaliczona służba instruktorska znajdują się w uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 224/2017 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP.”

Informuję, że dyżury Komendantki, Skarbniczki i Biura Hufca odbędą się 7.09. oraz 21.09. w godzinach 17:00-18:30.

Informuję, że został opublikowany rozkaz L11/2023.

Informuję, że został opublikowany rozkaz L10/2023.

Informuję, że w okresie wakacyjnym dyżury Komendy Hufca ulegają zawieszeniu. W razie pytań proszę o kontakt z właściwymi członkami lub biurem Komendy Hufca. Dodatkowych informacji udzielają:

  • w sprawach obozów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2023 komendanci obozów oraz harcmistrzyni Marta Bulla – Pełnomocnik Komendantki Hufca ds. HALiZ
    tel. 721 051 686 (8-16 sierpnia – 605 202 614 – Komendantka Hufca)
    e-mail: haliz@gliwice.zhp.pl
  • w sprawach finansowych druhna przewodnik Daria Dobiosch – Skarbnik Hufca
    tel. 603 202 329
    e-mail: skarbnik@gliwice.zhp.pl

Numery kontaktowe do komendantów obozów i kolonii znajdują się w zakładce Harcerska Akcja Letnia.

6 lipca odbyła się druga część XXIV Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, podczas którego wybrano pwd. Kubę Krzywego na członka komendy hufca.