Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że w okresie wakacyjnym dyżury Komendy Hufca ulegają zawieszeniu. W razie pytań proszę o kontakt z właściwymi członkami lub biurem Komendy Hufca. Dodatkowych informacji udzielają:

  • w sprawach obozów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2022 komendanci obozów oraz harcmistrzyni Marta Bulla – Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. HALiZ
    tel. 603 202 612
    e-mail: haliz@gliwice.zhp.pl
  • w sprawach finansowych druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
    tel. 603 202 329
    e-mail: skarbnik@gliwice.zhp.pl

Numery kontaktowe do komendantów obozów i kolonii znajdują się w zakładce Harcerska Akcja Letnia.

Z przykrością informuję, że na wieczną wartę odeszła była harcerka 26 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Knieje” – Maja Ziółczyk. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 9 sierpnia o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Informuję, że 29 lipca 2022 roku, pwd. Maciej Henkel złożył Zobowiązanie Instruktorskie.

Informuję, że ukazał się rozkaz Komendanta Hufca L9/2022.

Informuję, że druh Nikodem Ciomcia złożył dziś o wschodzie słońca Zobowiązanie Instruktorskie.

Informuję, że ukazały się rozkazy Komendanta Hufca L7/2022 oraz L8/2022.

W imieniu druhny Klaudii oraz druha Karola serdecznie zapraszam społeczność Hufca na uroczystość zaślubin, która to odbędzie się 20 sierpnia o godz. 14:00.