Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Przypominam, iż do 30 września można składać wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok harcerski 2021/2022.
Proszę by były przesyłane na maila biura lub były składane za pośrednictwem formularza ze strony.
Właściwa decyzja w tym przedmiocie jest już na sharepoincie.

Informuję, że od 25 sierpnia do 18 września obowiązki Komendanta Hufca będzie pełnić dh. phm. Aleksandra Zapart – Zastępczyni Komendanta Hufca. Zaś od 9 do 28 września obowiązki Skarbnika Hufca będzie pełnić dh. pwd. Daria Dobiosch – Księgowa Hufca.

Z przykrością informuję, że na wieczną wartę odeszła była harcerka 26 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Knieje” – Maja Ziółczyk. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 9 sierpnia o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Informuję, że 29 lipca 2022 roku, pwd. Maciej Henkel złożył Zobowiązanie Instruktorskie.

Informuję, że ukazał się rozkaz Komendanta Hufca L9/2022.

Informuję, że druh Nikodem Ciomcia złożył dziś o wschodzie słońca Zobowiązanie Instruktorskie.