Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Wpisy

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem e-biura do 30 września 2021 roku

Informuję, że ukazał się rozkaz Komendanta Hufca L10/2021.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa.

Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po II wojnie światowej był drużynowym 10 Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, został członkiem Komendy Hufca Pułtusk, a następnie – jego komendantem. Druh harcmistrz Andrzej Borodzik współorganizował również Ruch Senioracki oraz Krajową Radę Kręgu Seniorów i Starszyzny. W uznaniu długoletniej pracy zawodowej, działalności podziemnej i społecznej, otrzymał szereg wysokich odznaczeń i wyróżnień. Dzięki swej długoletniej służbie, ogromnemu dorobkowi i godnej naśladowania postawie, Druh Andrzej stał się niedoścignionym wzorem dla całych pokoleń harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

W związku z odejściem druha harcmistrza Andrzeja Borodzika, Naczelnik ZHP zarządził żałobę do 31 sierpnia 2021 roku.

Informuję, że w okresie wakacyjnym dyżury Komendy Hufca ulegają zawieszeniu. W razie pytań proszę o kontakt z właściwymi członkami lub biurem Komendy Hufca. Dodatkowych informacji udzielają:

  • w sprawach obozów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2021 komendanci obozów oraz podharcmistrzyni Marta Bulla – Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. HALiZ
    tel. 603 747 166
    e-mail: haliz@gliwice.zhp.pl
  • w sprawach finansowych druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
    tel. 603 202 329
    e-mail: skarbnik@gliwice.zhp.pl

Obóz Szczepu Harcerskiego „IGNIS” w Toszku oraz 316 GDH „Huragan”
Miejsce: Ośrodek Harcerski Łącza
Termin: 26 czerwca – 11 lipca 2021 roku
Komendant: phm. Marta Bulla 
tel. 603 202 612 

Kolonia 1 ŻGZ „Poszukiwacze Przygód” 
|Miejsce: Stanica Harcerska Hufca ZHP Radomsko w Białym Brzegu
Termin: 1 – 14 lipca 2021 roku
Komendant: phm. Marta Mączka 
tel. 509 923 103

Obóz 12 GDH „Mistral” 
|Miejsce: Mazury
Termin: 2 – 10 lipca 2021 roku
Komendant: hm. Michał Janerka 
tel. 698 367 032

Obóz 25 GDH „Szarotki”, 26 GDH „Knieje”, 28 GDH „Stokrotki” i 95 GDH „Cytadela” 
Miejsce: Ośrodek Harcerski Łącza
Termin: 13 – 29 lipca 2021 roku
Komendant: phm. Dawid Wiater |
tel. 728 710 419

Obóz 9 GDH „Baszta”, 9 GDHS „Lukarna” i 12 GDH „Mistral”
Miejsce: Baza Harcerska Hufca ZHP Lubin w Wygnańczycach
Termin: 15 – 31 lipca 2021 roku
Komendant: phm. Klaudia Kotowicz
kontakt:
– 9 GDH Baszta – pwd. Piotr Hasiec, tel. 695 516 777
– 9 GDHS Lukarna – pwd. Zofia Młotkowska, tel. 795 843 220
– 12 GDH Mistral – pwd. Wojciech Krzywy, tel. 512 562 348

Obóz  VI Szczepu „Pangea” 
Miejsce: Ośrodek Harcerski Hufca ZHP Chorzów w Kucobach
Termin: 8 – 21 sierpnia 2021 roku
Komendant: phm. Ewa Gnat 
kontakt w czasie obozu:
– zuchy – tel. 791 119 565
– zuchy i harcerze – tel. 667 913 937
– harcerze – tel. 572 292 288

Informujemy, że XXI Zjazd Sprawozdawczy Hufca wybrał nowe władze Hufca na lata 2021 – 2023.
W skład Komendy Hufca weszli:
hm. Patryk Rempała – Komendant Hufca
phm. Marta Bulla – Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Aleksandra Zapart – Zastępca Komendanta Hufca
Druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
pwd. Anna Pielecka – Członkini Komendy Hufca
phm. Sandra Doleżyczek – Członkini Komendy Hufca
pwd. Dawid Warzecha – Członek Komendy Hufca