XX Zjazd Hufca

Informuję, że XX Zjazd Hufca wybrał nowe władze Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres kadencji 2019-2023.

W skład Komendy Hufca weszli:
phm. Weronika Maciak – Komendantka Hufca,
phm. Paulina Król – Skarbnik Hufca,
hm. Patryk Rempała – Z-ca Komendantki Hufca,
phm. Sandra Klonek – członkini Komendy Hufca,
phm. Alicja Janicka – członkini Komendy Hufca,
phm. Dawid Wiater – członek Komendy Hufca,
pwd. Klaudia Kotowicz – członkini Komendy Hufca.

 

W skład Komisji Rewizyjnej Hufca weszli:
pwd. Damian Sifczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
phm. Kamil Szyjkowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca,
phm. Ewa Seweryn – sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca.