COVID-19

Informuję, że odwołuje się wszystkie zbiórki zastępów, zbiórki drużyn, wycieczki, biwaki oraz wszelkie formy harcerskich spotkań do zakończenia wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, względnie innego stanu nadzwyczajnego związanego z COVID-19. W tym czasie nie będą odbywać się również dyżury Komendy Hufca. Decyzja podyktowana jest działaniami podjętymi przez Prezesa Rady Ministrów ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z Komendantką Hufca lub właściwymi członkami Komendy Hufca.